• 710/16 Lũy Bán Bích phường tân Thành , Quận Tân Phú

Knitting Factory Tại Campuchia

Knitting Factory
Investor: Cambodia
Location: Cambodia
Industry: Apparel, Textile, Garment
Area/Weight: 5.000sqm

 

Ngày bàn giao : tháng 10 - 2015
Cambodia
Value: $1.299.525,00
http://pktsteel.com